Εργάτης Παραγωγής
STIRIGMA - Άγιος Στέφανος - Εργάτες - 1.100 €

Χειρισμός μηχανών παραγωγής πλαστικών και μεταλλικών προϊόντων και συσκευασία των προϊόντων

Αρμοδιότητες: 

  • Παραγωγή προϊόντων
  • Συσκευασία προϊόντων
  • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Απαραίτητα προσόντα: 

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
  • Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Ομαδικό πνεύμα –συνεργασία

Προσφέρονται:

  • Αποδοχές πάνω του βασικού μισθού (1100 ευρώ)
  • Εργασία πλήρους και μόνιμης απασχόλησης 
  • Ομαδικό περιβάλλον εργασίας 


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024
STIRIGMA
H επιχείρηση δραστηριοποιείται στο ευρύτερο χώρο της οικοδομής και συγκεκριμένα με την κατασκευή πλαστικών και μεταλλικών στηριγμάτων για τη στερέωση των μονωτικών  υλικών. 
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024