Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
Αθήνα (Μουσείο) - Εξυπηρέτηση Πελατών - Call center - Client service

Εταιρεία αναζητά υπάλληλο για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

Αρμοδιότητες:

  • Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου
  • Ενημέρωση υφιστάμενων και δυνητικών πελατών

σχετικά με τα παρεχόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα

  • Προγραμματισμός συναντήσεων και διαχείριση

εβδομαδιαίας agenda

  • Καταχώρηση και επικαιροποίηση στοιχείων στην

βάση δεδομένων

Αποστολή βιογραφικού μέσω φόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας.


, Πτυχίο ΑΕΙ, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 24 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη 11 Ιουλίου 2024