Υπάλληλοι Κέντρου Λήψης Σημάτων
Δ. Παιανίας - Άλλες ειδικότητες (Διάφορες υπηρεσίες - Ειδικότητες)

Η Falcon Security ζητά 2 άτομα 23-30 ετών για το Κέντρο Λήψης Σημάτων - εργασία σε βάρδιες στα κεντρικά της γραφεία, στην Παλλήνη.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ή απολυτήριο T.E.E. / Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) / Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) Ειδικοτήτων Ηλεκτρονικού Τομέα
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποδοχές:

  • Βασικός αρχικός μισθός (830 €)
  • Τριετίες
  • Νυχτερινά
  • Αργίες
  • Άδειες

Αποστολή βιογραφικού μέσω φόρμας ΧΕ


, αδιευκρίνιστη, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024