Μηχανικός Περιβάλλοντος
Αθήνα (Καλλιρρόης) - Μηχανικοί - Μελετητές

Μεγάλη εταιρία στον χώρο της

ανακύκλωσης, αναζητά:


Μηχανικό Περιβάλλοντος


 • Συμμετοχή στα έργα διαχείρισης αποβλήτων /περιβάλλοντος της εταιρίας
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό λύσεων ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις
 • Επικοινωνία με συνεργάτες (Δημοσίου / Ιδιωτικού Τομέα)
 • Επικοινωνία με προμηθευτές σε Ελλάδα και εξωτερικό
 • Προσέλκυση νέων πελατών και ανάπτυξη πελατολογίου
 • Αποτελεσματικό follow up σε πελάτες και υποψήφιους πελάτες
 • Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και τεχνική υποστήριξη
 • Καθημερινές υποστηρικτικές λειτουργίες

 

Προφίλ υποψηφίου:


 • Μηχανικός πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Χημικός Μηχανικός, Μηχανικός Περιβάλλοντος ή συναφούς ειδικότητας)
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Επιθυμητή εμπειρία σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, ανακύκλωσης και περιβάλλοντος
 • Θα εκτιμηθεί θετικά η εξειδίκευση/ εμπειρία σε μελέτες και στη σύνταξη προτάσεων για χρηματοδότηση περιβαλλοντικών έργων σε χρηματοδοτικά εργαλεία (π.χ. ΕΣΠΑ, Φιλόδημος, Πράσινο Ταμείο,

HORIZON, κλπ.).

 • Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις
 • Άριστη χρήση Αγγλικής γλώσσας και εφαρμογών MS-Office
 • Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση και προσανατολισμός προς την επίτευξη στόχων


Η εταιρία προσφέρει:


 • Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης


Αποστολή βιογραφικών μέσω φόρμας ΧΕ


, Πτυχίο ΙΕΚ, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 12 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024