Οδηγός
Κηφισιά (Νέα Κηφισιά) - Οδηγοί οχημάτων

Οδηγός με δίπλωμα Γ' κατηγορίας και ψηφιακό ταχογράφο, με έδρα την Κηφισιά, ζητείται για διανομές παλετών, με υδραυλική πόρτα και ηλεκτρικό παλετοφόρο, εντός Αττικής.

Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας.

8ωρο και μερικές ώρες Σάββατο.

Αρχικός καθαρός μισθός 1.300 ευρώ

Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλώ μόνο σοβαρά ενδιαφερόμενοι.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024