Υπεύθυνος Μονταρίσματος Σκαφών Αναψυχής
Λάκκα Καλογήρου - Μηχανικοί - Μελετητές - 2.579 €

Αναζητούμε Υπεύθυνο Μονταρίσματος Σκαφών Αναψυχής.

Αρμοδιότητες:

  • Διαχείριση των εργαζομένων του τμήματος μονταρίσματος
  • Προγραμματισμός, επίβλεψη και εκτέλεση των εργασιών μονταρίσματος για την έγκαιρη παράδοση των σκαφών βάση προγράμματος παραγωγής
  • Συνεννόηση με την αποθήκη για την σωστή ροή των παραγγελιών του εξοπλισμού
  • Συνεννόηση με εξωτερικά συνεργία για τον προγραμματισμό εργασιών και την έγκαιρη παράδοση/τοποθέτηση
  • Τελικός έλεγχος πριν από την παράδοση του σκάφους

Απαραίτητα προσόντα:

  • Για την θέση είναι απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Ωράριο: Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 – 16:30


, αορίστου χρόνου, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 60 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024