Οδηγός - Διανομέας Ιατρικών Ειδών
ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ - Σπάτα - Οδηγοί οχημάτων

Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο εμπόριο ιατρικών ειδών, με έδρα τα Σπάτα, ζητάει οδηγό, με κατά προτίμηση δίπλωμα κατηγορίας Γ (επαγγελματικό) (ενεργό ΠΕΙ) για φόρτωση-εκφόρτωση εμπορευμάτων και διανομή με φορτηγό στα Νοσοκομεία της Αττικής. Θα αξιολογηθεί θετικά ανάλογη προυπηρεσία, χωρίς όμως αυτή να είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
ΙΝΕΞ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ
Εταιρεία του ιατρικού κλάδου με δραστηριότητα το εμπόριο και τη διανομή αναλώσιμου υγειονομικού υλικού στα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024