Προσωπικό Κυλικείου
Βούλα (Δικηγορικά) - Άλλες ειδικότητες (Διάφορες υπηρεσίες - Ειδικότητες)

Προσωπικό ζητείται για εργασία σε κυλικείο μεγάλου νοσοκομείου για πλήρη απασχόληση 8ωρη


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024