Τεχνίτης Ψυκτικός
Comfort Climate - Ταύρος Αττικής (Κέντρο) - Εγκαταστάτες - Συντηρητές

Τεχνίτη κλιματισμού με άδεια και πιστοποίηση για μόνιμη εργασία Απαραίτητο: δίπλωμα αυτοκινήτου & προϋπηρεσία., Απολυτήριο Λυκείου, ελάχιστη εργασιακή εμπειρία: 24 μήνες, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Comfort Climate
Η εταιρεία Comfort climate ιδρύθηκε το 2019, με στόχο να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητα σε συστήματα κλιματισμού οικιακού, επαγγελματικού  και βιομηχανικού χώρου(split unit,vrv Α/Θ) καθώς και συστήματα εξαερισμού - αερισμού με ανάκτηση θερμότητας. Με εφόδια  την εξειδίκευση και τη γνώση των στελεχών της και με την αξιοποίηση εργαλείων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας, επιθυμεί να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής προσπάθειας παρέχοντας άρτιες και αποτελεσματικές λύσεις. Ο μικρός μέσος όρος ηλικίας, το υψηλό γνωσιακό επίπεδο και η συνεχής επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε συνδυασμό με το άριστο συνεργατικό κλίμα, καθιστούν την εταιρεία δημιουργική και πρωτοπόρα, ευέλικτη και προσαρμόσιμη στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024