Προσωπικό Ξενοδοχείων - Σεζόν 2024
My Services - Αθήνα (Νιρβάνα) - Σερβιτόροι - 1.300 €

Ζητείται:

Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων: Bar, Barista, Καμαριέρες, Καθαρίστριες, Σερβιτόροι, Μάγειρες, Λάντζα, Υποδοχή, Groom, Ναυαγοσώστες, Pool Boy, Εργάτες Γενικών Καθηκόντων σε 5* ξενοδοχεία στην Αθήνα και όλη την Ελλάδα.


  • Αποδοχές από 1100€ καθαρά και άνω
  • Διαμονή και 3 γεύματα ημερησίως
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Άμεση πρόσληψη 
  • Bonus παραγωγικότητας, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 16 Ιουλίου 2024
My Services
Η MY SERVICES είναι μια εδραιωμένη επιχείρηση στην Ελλάδα μετρώντας 24 χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παροχή υψηλών υπηρεσιών ασφαλείας και καθαρισμού. Ταυτόχρονα δραστηριοποιούμαστε στον κλάδο του Τουρισμού, των Βιομηχανιών και Logistics προσφέροντας υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε εργοστάσια και μεταποιητικές επιχειρήσεις. Οι Άνθρωποί μας, είναι βασικό στοιχείο στην επιτυχία της εργασίας μας. Σεβόμαστε την Ατομικότητα που ο κάθε εργαζόμενος φέρνει στην επιχείρηση και επιδιώκουμε να δημιουργούμε ένα θετικό, ασφαλές και μόνιμο εργασιακό περιβάλλον. Δεσμευόμαστε ώστε η σχέση μας με τους εργαζόμενους να βασίζεται στον Σεβασμό για την Αξιοπρέπεια του ατόμου και την δίκαιη μεταχείριση όλων ως σύνολο.
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 16 Ιουλίου 2024