Μηχανικός Αυτοκινήτων
Energy Car - Αγία Παρασκευή (Πευκάκια) - Τεχνικοί & Τεχνίτες οχημάτων

Συνεργείο αυτοκινήτων στην Αγία Παρασκευή ζητά Μηχανικό ή βοηθό. Πενθήμερη εργασία, πλήρης απασχόληση, αορίστου χρόνου.


, αορίστου χρόνου, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Energy Car
Συνεργείο αυτοκινήτων στην Αγία Παρασκευή
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024