Μάγειρες
WAGAMAMA - Μαρούσι (Ο.Α.Κ.Α.) - Μάγειρες - Σεφ

Μάγειρες ζητούνται από αλυσίδα ασιατικού εστιατορίου για το κατάστημα του golden hall στο Μαρούσι.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Βασικές γνώσεις Ελληνικής γλώσσας
  • Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
  • Προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο της εστίασης θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν
  • Ομαδικό πνεύμα, καλή επικοινωνία, ευχάριστη προσωπικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών

Προσφέρουμε:

  • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα με την εργασιακή εμπειρία
  • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
  • Δυνατότητες εξέλιξης
  • Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών μέσω της φόρμας της Χρυσής Ευκαιρίας ή τηλεφωνική επικοινωνία.


, πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη 2 Ιουλίου 2024