Φορτοεκφορτωτές
Κέντρο - Εργάτες

Εταιρεία διανομής ποτών στην περιοχή του Ταύρου (Πέτρου Ράλλη) ζητεί Φορτοεκφορτωτές, 20 έως 40 ετών, 12μηνη - πενθήμερη, μόνιμη απασχόληση., πλήρης απασχόληση, στον εργασιακό χώρο
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024
Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024